JETCAM Orders Controller (JOC) slouží pro organizaci výrobních zakázek pro díly vyráběné z plechu na laserech a vysekávacích strojích.

JETCAM Orders Controller realizuje organizaci zakázek dle výrobně-organizačních kritérií jako je požadovaný termín výroby, dle jakosti/tloušťky materiálu tabule a dle typu stroje, respektive pracoviště. Tento způsob organizace se na dělicích strojích zásadně liší od obchodně-zakázkového toku požadavků do výroby.

JUST-IN-TIME výroba. JOC importuje požadavky z informačního systému a umožňuje dynamickou výrobu Just-In-Time tak, aby byly díly vyráběny v optimální čas vzhledem k následným operacím, aby byl nejlépe využit materiál a aby byl maximálně využit strojní čas s minimem neproduktivních časů.

JETCAM Orders Controller poskytuje veškeré potřebné průvodní informace o připravenosti dílů do výroby, použitých nástrojích, zpětnou dohledatelnost použití dílu při reklamacích, kalkulaci ceny a podobně.

JETCAM Orders Controller poskytuje kompletní reporting a štítkování  prostřednictvím uživatelky editovatelných šablon.

Pro více informací:  https://www.jetcam.com/joc.php