JETCAM Expert CAD/CAM je modulově řešený software umožňující jednoduchou, rychlou nebo plně automatickou tvorbu NC programů pro lasery, vysekávací, kombinované stroje pro zpracování plechu nebo pro leteckou kompozitní výrobu.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY, OTEVŘENOST a CUSTOMIZACE. Struktura a otevřenost JETCAMU, jeho vstupně/výstupních kanálů, umožňuje propojení s různými systémy řízení výroby. Snadnou customizací řešení vycházíme vstříc potřebám a požadavkům zákazníka, takže nemusí zásadně měnit svůj vybudovaný systém a formáty svých dat.

MODULÁRNOST software. To je důvod proč JETCAM může používat malá, začínající firma, středně velká firma s více stroji či nadnárodní společnost s komplexním řešením automatizace strojů, propojením na Informační systém a pracující ve vícejazyčném prostředí. Je snadné je inovovat stroje různých značek a typů od nejstarších po nejmodernější.

REMOTE CONTROLL.  JETCAM Expert se od svého vzniku neustále vyvíjí směrem k plně automatizovaným řešením Průmyslu 4.0 pro plechařskou a leteckou výrobu. Remote Controll řízení umožňuje již dnes plnou automatizaci.

JETCAM ZASTŘEŠUJE oblasti potřebné pro výrobu. Hromadný import, kontrolu a opravy dílů, znalostní technologickou databázi, podklady pro nacenění, rozklady s vysokým využitím materiálu, uživatelský reporting, štítkování, gravírovaný popis dílů, vazby na sklady, data pro odpis vyrobených dílů a tabulí na skladě, správu zbytků a podklady pro plánování výroby na strojích/pracovištích.

SERVIS a TECHNICKÁ PODPORA. JETCAM podporuje a ProTech SpT nabízí řadu způsobů, jak pomoci zákazníkovi v nouzi. Čas je to, co nemáme a co si nemůžeme dovolit ztrácet. Kvalita software se projeví tehdy, když je dobře podporován, uživatel umí využít jeho možností a má se kam obrátit pro řešení s dotazem nebo problémem.

Pro více informací: https://www.jetcam.com/expert.htm