Express Estimator logo

EXPRESS ESTIMATOR

Zrychlete přípravu cenových nabídek a získejte více zakázek.
Express Estimator® – je nejrychlejší a nejpřesnější software pro odhad cen pro průmysl zpracování plechů.

Vyžádejte si další informace

Zpracujte cenové nabídky do 24 hodin a vaše šance na získání objednávky se může zvýšit až na 80 %. Jak to funguje v praxi? Podívejte se na video.

HLAVNÍ INFORMACE

  • Určeno pro průmysl zpracování plechu
  • Více než 100 pokročilých kalkulátorů doby procesu

  • Vestavěné obdélníkové a volné rozkládání

  • Manipulační sestavy libovolné velikosti

  • Rychlé nabídky

  • Pokročilý nástroj pro správu přirážek a slev

FUNKCE


Určeno pro průmysl zpracování plechu

Vytvořeno s využitím 35 let zkušeností v oblasti průmyslového designu, výrobního inženýrství, přípravy cen a praxe v oblasti zpracování plechu.

Screenshot
Screenshot

Více než 100 pokročilých kalkulátorů doby procesu

Express Estimator disponuje více než 100 předem sestavenými kalkulátory doby procesu. Tyto kalkulátory jsou založeny na v průmyslu ověřených technologických tabulkách, které může uživatel v případě potřeby upravit. Není potřeba vytvářet kalkulační vzorce ani poskytovat data.

Vestavěné obdélníkové a volné rozkládání

Funkce rychlého skládání dílů automaticky vyhodnocuje použití materiálu různých velikostí plechů preferovaných uživatelem, čímž optimalizuje náklady na materiál. V případě potřeby bere v úvahu faktory, jako je směr vlákna a limity velikosti zbytků.

Screenshot
Screenshot

Práce se sestavami libovolné velikosti

Software může pracovat s jednotlivými díly a nebo celými sestavami. Sofistikovaná kontrola revizí dílů umožňuje snadno řídit revize sestav.

Automatizovaný pracovní postup a alokace materiálu

Kromě automatických návrhů pracovních postupů, které poskytne systém, a přidružení operací materiálu mají uživatelé možnost pohodlně upravovat obojí pomocí rychlé a uživatelsky přívětivé funkce přetažení „drag and drop“.

Screenshot
Screenshot

Automatizovaný výpočet spotřebního materiálu a další práce

Kromě standardní hodinové sazby software přesně zohledňuje náklady na spotřební materiál a další práci. Pro laserové operace přesně vypočítává spotřebu řezného plynu a elektřiny na základě konkrétního typu laseru, řezného výkonu a požadovaného průtoku řezného plynu.

Správa zákaznických RFQ (Request for Quotation) s vizualizací průběhu v reálném čase

Monitorujte proces každé RFQ, počínaje konstrukční fází jednotlivých komponent a sestav až po stanovení ceny, kontrolu cen a předložení nabídky.

Screenshot
People collaborating

Navrženo pro týmovou spolupráci

Express Estimator umožňuje zpracování nabídek jednotlivcem nebo týmem s různými rolemi, jako je administrativa, inženýring, nákup a marketing. To umožňuje spolupracovat na jednotlivých nebo více nabídkách současně, což vede ke zvýšení efektivity a minimalizaci překážek.

Rychlé zpracování nabídek

Pro urychlení procesu tvorby nabídek lze v naléhavých situacích generovat dočasné nabídky, a to i v případě, že některé ceny materiálu a subdodávek chybí nebo nejsou ověřeny. Jakmile bude cena aktualizována, zákazník dostane opravenou nabídku.

Screenshot
Screenshot

Pokročilý nástroj pro správu přirážek a slev

Pomocí tohoto významného nástroje mají uživatelé možnost modifikovat ceny pro konkrétní operace a materiály a zároveň získat úplný přehled o tom, jak tyto úpravy ovlivňují celkovou ziskovost.

Ověřte nebo stanovte své hodinové sazby

S pomocí nástroje Express Estimator můžete použít komplexní funkci pro tvorbu hodinových sazeb pro každou vaši operaci. Tento nástroj bere v úvahu faktory, jako jsou náklady na zařízení (stroje), mzdové náklady a rozpočtovaná režie.

Screenshot
Vyžádejte si další informace