ZOOMFAB® je komplexní IIoT platforma, která využívá automatický sběr dat ze strojů a používá pokročilé analytické algoritmy k poskytnutí zásadních informací důležitých pro výrobní business.

Nejedná se o prostý monitoring strojů, ale mnohem ambicioznější produkt, který umožní proaktivní přístup ke zlepšení organizace výroby a také pomůže v celé řadě rozhodovacích procesů – například nacenění, rozhodování o zavedení další směny, organizaci práci na jednotlivých strojích a v neposlední řadě pomůže s rozhodováním o nutnosti další investice do strojů, kdy poskytuje jednoznačná data.

Navzdory komplexním analýzám systém vyžaduje naprosto minimální vstupy od uživatele a zejména žádné vstupy od dalšího personálu, které by mohly ovlivnit výsledné výstupy. A samozřejmě nevyžaduje žádný zásah do řídícího systému stroje. Vyvinuto týmem s více než 25letými zkušenostmi v oboru řízení společností zaměřených (nejen) na zpracování plechů a zakázkovou výrobu.

ZOOMFAB – 4 NÁSTROJE V JEDNOM

1. PROAKTIVNÍ NÁSTROJ MANAGEMENTU

ZOOMFAB poskytuje v reálném čase informace o využití strojů a daného pracoviště. Tyto informace jsou podpořeny jednoznačnou analytikou. Uživatel může okamžitě vidět kdy jsou stroje zapnuté/vypnuté, prodlevy mezi zapnutím stroje a začátkem práce a jak dlouhou dobu byly stroje zapnuté, ale nečinné. S těmito informacemi v reálném čase ZOOMFAB dává možnost manažerům okamžitě a proaktivně zasáhnout a eliminovat problémy dříve, než nastanou a ovlivní případně další operace. Proaktivní zásahy jsou zároveň nejlepším způsobem pro neustálé zlepšování výsledků oganizace, využití strojů, úsporu zdrojů a samozřejmě s tím související finanční zisk.

2. NÁSTROJ PRO ZVÝŠENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI

Se ZOOMFAB mohou uživatelé v reálném čase sledovat práci stroje a generovaný finanční profit pracovní jednotky. Dále pak ZOOMFAB přesně kalkuluje hodinové sazby na operace, porovnává plánované a skutečné výsledky a zobrazuje uživateli, kde generuje zisk nebo prodělává. Tento unikátní nástroj je od počátku velice konkrétní a odbourává představy a nahrazuje je tvrdými fakty. To je jedna z nevýznamnějších funkcí ZOOMFAB.

3. NÁSTROJ PRO STRATEGII

ZOOMFAB má pokročilé analytické a modelační schopnosti, které z něj dělají unikátní strategický nástroj. Uživatel může zhodnotit efekty změny pracovních hodin, zvýšení využití strojů, odebrání nebo přidání nových strojů. Tyto informace jsou klíčové pro správné rozhodnutí ohledně snížení nebo zvýšení počtu směn nebo pro vhodné načasování investice do nového strojního vybavení.

4. NÁSTROJ PRO SPRÁVU MAJETKU

Pro majitele firem je strojní vybavení firmy často největší investice, kterou dělají. ZOOMFAB Modul pro správu majetku je komplexní manažerský nástroj pro ukládání a udržování aktuálních záznamů o strojním vybavení firmy (záruky, servis, pojištění a umístění). Ke každému záznamu jsou snadno připojitelné dokumenty, psané poznámky, soubory a obrázky. Všechny informace ke stroji jsou snadno dohledatelné a dobře udržované stroje mají přímý vliv na zisk firmy.

TECHNOLOGIE MONITOROVÁNÍ

ZOOMFAB může monitorovat stroje jakéhokoli typu nebo výrobce. Využívá se neinvazivních a lehce instalovatelných senzorů, které monitorují provoz stroje, spotřebu energie a jiné důležité parametry. Pro každý typ technologie ZOOMFAB využívá odlišnou kombinaci senzorů pro sběr dat. Instalace je snadná a není nutné zasahovat do řízení stroje. Tím se zajišťuje zabezpečení jak před případnými viry v síti, tak před zánikem záruky stroje. Operátor nezadává žádná data manuálně, takže nedochází ke zkreslování výstupů.

Pro více informací navštivte www.zoomfab.com/cz