SNIŽTE NÁKLADY A ZLEPŠETE SVŮJ VÝROBNÍ PROCES
SE ZOOMFAB® MONITOROVÁNÍ VÝROBY A ŘÍZENÍ PRODUKTIVITY.

MONITOROVÁNÍ VÝROBY

Stav stroje a dílenské činnosti jsou zaznamenávány a zobrazovány v reálném čase.

Zjistěte více

STATISTIKA A ANALYTIKA

Kompletní obraz máte na dosah ruky.

Zjistěte více

FINANČNÍ VÝKON

Dopad produktivity ve finančním vyjádření

Zjistěte více

ŘÍZENÍ PRODUKTIVITY

Mnohem víc než čísla a hezké grafy

Zjistěte více

OBCHODNÍ STRATEGIE

Hodnocení minulosti a přítomnosti, plánování budoucnosti

Zjistěte více

PODPORUJEME VŠECHNY DRUHY ZAŘÍZENÍ

Mobile, Tablet, Laptop, PC

Software Screenshot Showing Statistics

ZOOMFAB® JE PŘÍNOSEM PRO KAŽDÉHO VE VAŠÍ SPOLEČNOSTI

 • Výpočet a sledování hodinových sazeb

 • Řízení spotřeby energie

 • Dostupná výrobní kapacita

 • Příjmy a ziskovost pracovního střediska

 • Využití strojů, OEE a trendy

 • Strategická obchodní rozhodnutí

VLASTNÍCI PODNIKU se zabývají strategickým řízením, vztahy se zákazníky a rozvojem společnosti. Kvůli omezenému času chtějí majitelé dostat rychlé odpovědi na své otázky, ne naopak. Potřebují:

 • pravidelné automatizované reporty zobrazující kritická obchodní data
 • velká data, statistiky, analytiky
 • schopnost sledovat výrobní zařízení v reálném čase
 • modelovací a simulační nástroje pro strategické plánování

GENERÁLNÍ MANAŽEŘI vedou a koordinují obchodní aktivity, spravují rozpočty a provozní náklady, implementují strategie růstu, komunikují obchodní cíle, analyzují finanční data a další. Mezi jejich potřeby patří:

 • neustálý přístup k jasným, přehledným a smysluplným životně důležitým obchodním informacím, aniž by museli čekat na jejich zpracování, analýzu, projednání a schválení
 • možnost sledovat v reálném čase činnosti strojů a pracovních center, trendy využití strojů, kapacitní rezervy, tržby a ziskovost, plýtvání energií, organizační a zaměstnanecké návyky
 • nástroje pro modelování a simulaci změn konfigurace závodu pro pochopení dopadu na výnosy a ziskovost
 • nástroje pro efektivní komunikaci se členy vedení při projednávání provozních a finančních výkonů, kapacitních rezerv, cílů zlepšování, budoucích potřeb a investiční strategie
 • Viditelnost v reálném čase

  • Povědomí o situaci
  • Dostupnost zdrojů
 • Řízení produktivity

  • Určení dostupné kapacity
 • Pracovní status – stanovení priorit

  • Nakládání pracovních center
  • Nakládání stroje
 • Stav, spolehlivost a omezení stávajícího výrobního zařízení

 • Dohled

  • Identifikace řešení problémů
  • Vylepšená komunikace
 • Řízení podniku

  • Schůzky vedení
  • Hlášení
  • Plánování

MANAŽEŘI VÝROBY A PROVOZU odpovídají za činnosti související s výrobou produktů. Mezi jejich odpovědnosti patří plánování a řízení výrobního procesu a zajišťování kvality výrobků. Jsou také zodpovědní za zlepšování výkonu a provozní strategii. Hlavními výzvami pro výrobní a provozní manažery dílen jsou:

 • dostupnost informací o využití strojů v reálném čase, schopnost identifikace problémů a proaktivní zlepšování efektivity výroby
 • možnost snadného porovnání rozpočtovaných a skutečných údajů o využití strojů, identifikace rezerv a tvorba strategie zlepšování
 • pochopení dopadu využití strojů na hodinové sazby a ziskovost
 • možnost modelovat a simulovat účinky změny pracovní doby a snížení prostojů
 • řízení záručních oprav, údržby a kalibrace strojů a nástrojů
 • Pracovní status – stanovení priorit

  • Nakládání pracovních center
  • Nakládání stroje
 • Dohled

  • Identifikace řešení problémů
  • Vylepšená komunikace
 • Školení zaměstnanců

 • Řízení výrobní haly

  • Bezpečnost
  • Údržba stroje
  • Organizace

VEDOUCÍ PRACOVNÍCI jsou neustále pod tlakem minimalizace prostojů a udržení plánované produktivity.

 • Povědomí přispívá k lepší týmové práci a zvyšuje produktivitu. Zlepšuje také komunikaci mezi manažery, strojníky a pracovníky dílen.
 • Povědomí a fakta platí také pro manažery, protože organizační chyby často způsobují většinu zpoždění výroby.

MANAŽEŘI ÚDRŽBY plánují a vedou postupy údržby ve společnosti. V případě poruchy zařízení musí reagovat s minimálním zpožděním při hledání nejúčinnějšího a nejekonomičtějšího řešení k nápravě problému. Potřeby manažerů údržby jsou:

 • Systém plánování preventivní údržby a kalibrace zařízení
 • Systém správy dokumentů pro uživatelské manuály, technické výkresy a záznamy o údržbě
 • Systém upozornění na závady stroje
 • Statistika poruch strojů a jejich příčin
 • Údržba

  • Plánování
  • Vedení dokumentace záznamů
 • Nastavení hlášení a přerušení výroby

 • Poruchy a opravy zařízení – Záznamy a statistiky

 • Zaznamenávání důvodů prodlouženého nastavení a přerušení

OBSLUHA STROJŮ musí nastavit a obsluhovat strojní zařízení, provádět kontroly kvality a zajistit, aby stroje pracovaly na plný výkon. Jsou také zodpovědní za stav stroje a sběr dat o zakázkách. Nedílnou součástí jejich činnosti je také údržba stroje. Operátoři jsou vybaveni terminálem, který umožňuje:

 • Zaznamenání seřízení, začátek a konec výroby, dokončená a vyřazená množství, závady stroje, pozorování
 • Zaznamenání příčin překročení doby nastavení, závady stroje
 • Zobrazení profilu využití stroje a statistik v reálném čase

Uplatnění Průmyslu 4.0 vyžaduje nejprve pořádek
v informacích a všech procesech.

ZOOMFAB® POUŽÍVAJÍ

Příprava platformy ZOOMFAB® pro nové zákazníky probíhá každý den.

MONITOROVACÍ TECHNOLOGIE

ZOOMFAB® monitoruje stroje jakéhokoliv typu a značky.

Používá snadno instalovatelné, neinvazivní senzory ke sledování provozu stroje, energetických požadavků a dalších důležitých parametrů. Instalace senzorů je jednoduchá a nevyžaduje shromažďování dat z řídicích jednotek strojů, díky čemuž zajišťuje bezpečnost před počítačovými viry. A co je nejdůležitější, odpadá nutnost zadávání dat operátory.

Zjistěte více

ZNAČKY, KTERÉ UMÍME MONITOROVAT

ZOOMFAB® není závislý na PLC. Dokáže monitorovat prakticky každý stroj v reálném čase.

Vyžádejte si další informace