Nástrojový systém Ultra Fully Guided snižuje při ražení poměr šířky razníku ku tloušťce materiálu díky plně vedeným razníkům. Plného vedení razníku je dosaženo velmi malou vůlí mezi razníkem a stěračem. Systém Ultra Fully Guided výrazně snižuje boční lámání razníků. Je vhodný pro dělení materiálů, tak i pro úzké razníky či razníky o malých průměrech.

Lze využít i variantu Ultra Fully Guided Clamp Clearing pro ražení poblíž tvářených tvarů nebo poblíž upínek v kombinaci s matricí Versadie. Tento systém lze zakoupit do stanice D a E. Vhodné pro dělení materiálů.

Matrice Versadie: