AUTOPOL je software pro rozvin 3D plechových modelů tvořených v jiných CAD systémech. Je také určen pro vlastní konstrukci plechových modelů.

AUTOPOL je samostatný software, nezávislý na jiných CAD platformách. Importuje 3D soubory všech významných CAD systémů jako je SolidWorks, SolidEdge, Invertor, Catia, ProEngeneer.

AUTOPOL UNFOLDER provádí automatický nebo asistovaný rozvin plechového modelu orientovaný na výrobu. Pro rozvin bere v úvahu reálný materiál reálné ohraňovací nářadí. To zaručuje vysokou přesnost rozvinutého tvaru.

AUTOPOL UNFOLDER poskytuje úplný výstup pro výrobu. Přesný rozvinutý tvar dílu obsahuje ohybové čáry, smysl a úhel ohybu a informace o nástrojích.

AUTOPOL DESIGNER pro snadný a rychlý návrh vlastního plechového modelu s respektováním zkrácení dle vlastních ohraňovacích nástrojů.

Ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=4ytZXTSRILE