OBCHODNÍ STRATEGIE

Hodnocení minulosti a přítomnosti, plánování budoucnosti

Vyžádejte si další informace

Hodinové sazby jsou základ pro konkurenceschopnost

Ve vysoce konkurenčním odvětví výroby plechů jsou znalosti základem úspěchu. Konkrétně je důležité přesně vědět, kolik stojí poskytování vašich služeb, abyste mohli vhodně nastavit ceny a slevy. Tyto informace, známé jako rozpočtové hodinové sazby, poskytují čistý zisk, takže vždy víte, kde jste. ZOOMFAB vám pomůže stanovit správné rozpočtové hodinové sazby pro jednotlivá pracoviště a sleduje jejich relevanci, takže můžete vidět skutečné sazby, které se mohou podstatně lišit. Všechny jsou zohledněny, včetně úrovní využití, dodatečných směn a strojů již zaplacených. ZOOMFAB vám ukáže realitu, takže si můžete vyvinout strategii, která vám zajistí konkurenceschopnost a zisk.

Software Screenshot Showing Statistics

PODPORUJEME VŠECHNY DRUHY ZAŘÍZENÍ

Mobile, Tablet, Laptop, PC

Načasování investice

Hlavní hnací silou růstu produktivity je schopnost předcházet nebo minimalizovat prostoje a optimalizovat efektivitu zařízení. Úspora nákladů spojená s monitorováním výroby v reálném čase je tedy zřejmá. Navíc digitální technologie jako ZOOMFAB odhalují další kapacitu stroje, která vám pomůže oddálit nákup a raději použít peníze na jiné důležité věci. Sledování vytížení stroje ZOOMFAB spolu s četností a příčinami prostojů stroje vám pomůže rozhodnout se, jaký typ stroje a kdy potřebujete.

Vyžádejte si další informace