Sekundární operace v oblasti zpracování plechu přináší další výrobní náklady včetně časové prodlevy potřebné pro dokončení zakázky. Jedná se zejména o operace, které zahrnují ohýbání, odjehlování, aplikace spojovacích prvků, svařování, závitování, označování dílů a další.  Redukováním nebo odstraněním těchto procesů se sníží náklady na výrobu a výrobní čas. A naopak se otevírá prostor pro zvýšení produktivity a zpracování dalších zakázek. Typicky je konečným výsledkem snížení nákladů na lidskou práci a vyšší ziskovost – tedy vyšší produktivita práce.

Flexibilita

Vysekávací stroje mohou využívat nástroje, které umožní tyto výše uvedené operace na dílech provádět v době, kdy jsou díly ještě ve vysekávacím stroji. Níže uvádíme některé příklady.

Ohýbání

Existuje řada nástrojů, které mohou být ve vysekávacím stroji využity k tvorbě malých ohybů na plechových dílech. To eliminuje nutnost přesunu dílů na ohraňovací lis. Délka a výška ohybů jsou určeny limity nástrojů či velikostí stanic ve stroji, ale lze provádět ohyby až do (a někdy i více než) 90° v rámci jednoho zdvihu stroje. Další zdvihy posunou v rámci malých kroků ohyb přes 90°, a v mnoha případech až do 180°.

Mate VariBend™ přináší dokonce více flexibility a možnosti tvorby ohybů na vysekávacím stroji. VariBend může být programován k tvorbě postupného kruhového ohybu až do 270°.

Mate EasyBend™ vytvoří V-drážku na vrchní nebo spodní straně plechu způsobem, který umožní následný jednoduchý ohyb rukou. EasyBend funguje velmi dobře pro ohyby do cca 200 mm.  Tato možnost ohybu rukou umožní posílat díly zákazníkům v plochém stavu, čímž se opět redukují náklady – tentokrát  na dopravu.

Odjehlení

Otřepy na hranách dílu jsou často ostré a mohou být i nebezpečné při dalším zpracování. Odjehlovací nástroj je konstruován k zaválcování otřepu zpět do materiálu a vytvoří hladkou hranu bez otřepu.

Mate Rollerball Deburr™ je tvořen párem kuličkových vložek (jedna v horní a jedna ve spodní části nástroje) které válcují hranu dílu, zatímco se plech pohybuje. Výsledkem je odjehlená hrana.

Spojovací prvky

K dispozici je celá řada nástrojů, které přináší možnosti spojování dílů, eliminují potřebu svařování, závitování a podobně. Packy Snaplock se zarážkou proti zpětnému vytažení materiálu, nástroje pro řezání závitů, nástroj Hexlock pro upevnění matice – to vše jsou typy nástrojů, které vytváří možnosti pro následné spojování materiálů.

Mate SnapLock™ tvářecí nástroj, který vytvoří samo uzamykatelný spoj v předražené díře a spojí tak dva díly k sobě. Tento způsob eliminuje potřebu svařování nebo dalších spojovacích prvků.

Mate HexLock™ tři tvářené úchyty které umožní upevnění matice specifické velikosti – do středu. Z druhé strany lze následně použít šroub a spojit tak díly bez potřeby navařování spojovacích prvků.

ShearButtons™ vytváření specifického tvaru (kruhový, čtvercový, speciální) částečným vytlačením části materiálu nad nebo pod materiál. Obvykle se materiál vytváří do 50% až 60% nad nebo pod povrch materiálu. Tyto tvary se následně zasunou do odpovídajícího otvoru v protikusu a nebo se použijí k určení polohy plechu při spojování, čímž se odstraňuje potřeba odměřování a dalších procesů.

Nástroje ShearButtons™ lze také použít pro vytváření můstků (čtvercové nebo obdélníkové), které se tváří do cca 60% tloušťky materiálu v poslední operaci na plechu, čili všechny díly na plechu jsou spolu po celou dobu sekání pevně spojeny. Následně lze dva díly od sebe odlomit bez jakéhokoli otřepu na hraně materiálu.

Značení dílů

Značení dílů slouží obecně k indentifikaci jednotlivých dílů. Lze využít i individuální značení v podobě různých symbolů, log a textů.

Ke značení dílů lze využít více typů nástrojů. Do materiálu lze rýt V drážku pomocí nástroje s diamantovým hrotem, dále lze popisovat fixem či cokoli razit pomocí důlčíku. Níže uvedené nástroje Vám umožní všechny tyto operace provádět na vysekávacím stroji.

Mate Sheetmarker™ nástroje používají vložku s diamantovým hrotem, která je vložena do speciálně konstruovaného pouzdra s pružinou. Nainstalovaná pružina (měkká, střední nebo tvrdá) určuje hloubku rytí diamantového hrotu v materiálu.

Sheetmarker se často používá pro rytí firemních log a různých grafických symbolů. Lze také použít na značení dílů či různých upozornění.

Mate EasyMark™ obsahuje 5 možností v jednom nástroji. Můžete použít popis fixem nebo rycí jehlou. Dále můžete využít naříznutí ochranné folie. Tento nástroj lze také použít pro vytvoření středu (center point) nebo pro ražení pomocí důlčíku.

Shrnutí:

Vysekávací stroje jsou prioritně určeny pro vytvoření otvorů na dílech. Jsou však velmi flexibilní a mohou být využity daleko více a lze na nich snížit nebo odstranit druhotné operace jako například ohýbání, odjehlování, značení, závitování atp.

Toto je jen několik příkladů, které Vám dokáží zvýšit produktivitu výroby a zvýšit celkovou ziskovost.

Pokud budete mít jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat.