Pro typickou firmu zaměřenou na zpracování plechu (zakázkovou výrobu) je zásadní, aby kalkulované sazby byly reálné a přesné a zároveň aby výdaje byly v plánovaném rozpočtu. Faktorem, který však nejvíce ovlivňuje celkový výsledek, je PRODUKTIVITA. Díky zvýšení produktivity bude společnost konkurenceschopnější a také ziskovější. Tedy management PRODUKTIVITY je klíč k vašemu ÚSPĚCHU.

ZOOMFAB je IIoT aplikace Průmyslu 4.0, která vám pomůže produktivitě lépe porozumět a zlepšit ji.  Bez potřeby dlouhodobé konzultace a složitých příprav jsme schopni v rámci jednoho dne ZOOMFAB implementovat ve vaší výrobě. Okamžitě tak máte k dispozici data z výroby v reálném čase a zároveň přehledné a srozumitelné analýzy.

Bez toho, abyste museli chodit do výroby, jste během 2 – 3 dnů schopni porozumět efektivitě organizace na hale, využití strojů, procesů, nevyužité kapacitě, nákladům na energie a mnohem více.

Zároveň si ověříte, zda vámi nastavené sazby dávají stále smysl, protože nastavit sazby je jedna věc, ale „udržovat“ je podle skutečnosti, je věc jiná. A tak můžete získat zakázku, ale ztrácet peníze, a nebo ztratit zakázku, protože vaše sazby jsou nějak nastavené, přestože máte mnohem zajímavější možnosti.

A dále je zde tzv. HAWTHORNSKÝ EFEKT. Výzkumnou studií popsaný jev, kdy účastníci reagují svým chováním a jednáním na to, že jsou centrem pozornosti. Díky tomu pozitivně mění své chování. Jak? Obecně tak, aby se produktivita zvýšila až o 20%.

Obvykle trvá jen několik málo týdnů a roční náklady na ZOOMFAB se společnosti vrátí. A dále zisk zůstává jen vám. Kde získáte lepší ROI?